DUYURULAR

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) çerçevesinde İl Müdürlüğümüze yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; hibe almaya hak kazanan yatırımcı listesi ekte sunulmuştur.
 

Yatırımcılarımızın 06.08.2015 – 17.08.2015 tarihleri arasında hibe sözleşmesi imzalamak üzere şahsen İl Müdürlüğümüze gelmeleri gerekmektedir.
 

Bireysel Sulama Malzemesi Alımları Ödemesi İçin İstenen Belgeler
 

 

Liste Sulama

0.332 342 03 52